Energi og grøn omstilling – 21/9 2023

Sensommermøde om det grønne erhvervseventyr nationalt og lokalt v/Skovgaard Energy og Ørsted.

Årets sensommer arrangement startede med en spændende rundvisning på Ausumgaard, hvor Kristian Lundgaard-Karlshøj fortalte passioneret om de mange tiltag, han har gang i. Heriblandt et lovende græsprotein-eventyr, som han har store forventninger til. Vi hørte om hans biogasanlæg, og hvordan hele bedriften kører cirkulært med afvekslende afgrøder, der giver foder og energi og føder ind i et biogasanlæg, der sammen med vindmøllerne på stedet leverer energi til området og til eksport.

Efter rundvisningen gik vi på loftet på laden til en spændende aften med oplægsholdere Niels Erik Madsen fra Skovgaard Energy og Mathis Backen fra Ørsted.

Men vi skulle have tanket op, og maden stod Struer Fri Fagskole for og den var naturligvis lavet med udgangspunkt i alle de lokale råvarer vi har her i området.

Skovgaard Energy lagde ud med en typisk iværksætterhistorie, der tog sit udgangspunkt i vindenergi, da ingen troede på det til det væksteventyr de i dag har gang i med etableringen af verdens første dynamiske ammoniakanllæg, hvor de ønsker at vise, at man kan lagre energi fra vind og sol i ammoniak i et samarbejde med Haldor Topsøe, der er verdens førende på grøn ammoniak.

Klimapark Nordvestjylland
Vi hørte lidt om projektet Klimapark Nordvestjylland, der er tænkt udviklet i et tæt samarbejde med Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Klimaparken skal understøtte et grønt forbrug og samtidigt et grønt område, hvor der er fokus på bæredygtig energiproduktion, øget biodiversitet og natur samt rekreative aktiviteter. Skovgaard Energy ønsker at tilbyde klimaparkens naboer energi fra sol og vind og vil derfor arbejde for at kunne sælge grøn strøm direkte til naboer på særlige vilkår inden for en afgrænset energizone omkring klimaparken. Klimaparken er direkte forbundet til det kommende Power-to-X-anlæg i Idomlund, hvor strømmen og brinten vil bidrage til at skabe yderligere lokale arbejdspladser og fremtidssikre den lokale industri i Nordvestjylland. Der arbejdes ligeledes på etablering af lokale partnerskaber

Herefter tog Mathis fra Ørsted over og fortalte lidt om udviklingen. Bag det Ørsted vi kender i dag, gemmer sig en historie om en udvikling og omstilling fra at være et energiselskab baseret på fossile brændstoffer til at være et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi.  Med etablering af Power-to-X arbejder Ørsted på at skabe fuldt integrerede energisystemer – hvor vi skal udvikle muligheder for at få også skibsfart og flytransport over på mere bæredygtige energiformer. Knudepunktet her i området er Idomlund, fortæller Mathis. Med etableringen af de nye Power-to-X-anlæg betyder det, at udover arbejdspladser skal der også en række nye uddannelsesinitiativer til. Der skal læring til om ny teknologi for at flytte os fra sort industri til grøn.

Så der er et stort potentiale for at vi her i Nordvestjylland kan blive centrum for et nyt grønt energieventyr.  Det betyder nye arbejdspladser, uddannelser og nye muligheder for at blive underleverandør, da der lægges op til lokal fundering. Et initiativ, der har både lokale og globale perspektiver.

Orientering fra formanden
Efter oplæggene blev det tid til en orientering fra formanden omkring nye midler fra kommunen til erhvervsindsatsen, en diskussion og input fra de tilstedeværende omkring behov og ønsker. Jeanette Lund Houe orienterede også om sin intention om at komme rundt til medlemsvirksomhederne og høre mere om, hvilke problemstillinger og ønsker man har til erhvervsforeningen. Hun modtager i øvrigt gerne invitationer, hvis nogen skulle ønske et besøg.

Formanden fortalte at hun er inviteret ind i bestyrelsen omkring Uddannelsesinitiativet, som repræsentant for erhvervsforeningen, hvilket er i god overensstemmelse med vores indsatsområder lige nu.

Indstil til årets virksomhedspriser
Dernæst blev der orienteret om, at nu er det tid til at indstille til årets virksomhedspriser. Deadline er 10. november. Se kriterier og indstillingsformular under ‘Virksomhedspriser’ her på sitet.

 

24A8721 CR3 web Struer erhvervsforening 24A8845 CR3 web Struer erhvervsforening 24A8819 CR3 web Struer erhvervsforening 24A8796 CR3 web Struer erhvervsforening 24A8751 CR3 web Struer erhvervsforening 24A8977 CR3 web Struer erhvervsforening

Kommende arrangementer

Sommermøde – Havnen

Sommermødet finder sted den 11. juni 2024 og foregår med udgangspunkt i Søsportens Hus. Emnet er udviklingen på havnen, og vil omfatte både virksomhedsbesøg, dejlig

Tidligere arrangementer

Morgenmøde om kunstig intelligens

Den 6. juni 08.30 – 10.20 inviterer vi til morgenmøde om kunstig intelligens – fremtiden for virksomheder i BusinessPark Struer. Benjamin Kolster, ekspert i kunstig

Seminar om bogføringslov

Den 30. maj kl.  08.00 – 10.00 inviteres du til et gratis seminar om den nye bogføringslov i BusinessPark Struer.  Indhold: Vil du være opdateret på den seneste

Generalforsamling 11. april 2024

Tid: 17.00 – 21.00 Sted: BusinessPark Struer på det nye Hvidbjerg Bank Erhvervstorv. TILMELD DIG HER PROGRAM 17.00 Velkomst og netværk 17.30 Generalforsamling Valg af