Årshjul

Årets gang

Hvert år planlægges fem større arrangementer, som specificeret i årshjulet. Derudover vil der være andre aktiviteter, der tilbydes som f.eks. kurser, gå-hjem-møder eller andre tiltag, der har relevans for foreningens medlemmer. 

Du er altid velkommen til at komme med forslag til aktiviteter, som du mener kan være relevante eller spændende. 


SE aarshjul copy Struer erhvervsforening