Undervurder aldrig

et godt netværk

Nyheder

Har du informationer, nyheder, eller omtale, der kan være af interesse for Erhvervsforeningens medlemmer, er du meget velkommen til at tage fat i os. Så vil vil sørge for historien bliver delt.

Arrangementer

Her kan du  finde alle detaljer om de arrangementer, vi planlægger. Vi deler også i nyhedsstrømmen både på Facebook og LinkedIn. Der udsendes altid en tilmeldingsmail i god tid inden arrangementet løber af stablen. De fleste arrangementer er dækket af kontingentet.  

Styrke

Ved at bruge af medlemmernes erfaringer og af dén dialog der skabes, at være med til at styrke erhvervslivet i Struer Kommune. Dette sker ved aktivt at tage en rolle i facilitering af strategisk samarbejde mellem foreningens medlemmer og relevante aktører.

Netværk

Foreningen skal være med til at danne rammen om et netværk af erhvervsdrivende, hvor man bliver inspirereret, motiveret og udfordret. Her udveksles erfaringer, viden og kompetencer med det formål at skabe stærke relationer og samarbejde.

Dialog

Igennem netværket at støtte op om erhvervslivet i Struer Kommune ved at skabe og facilitere en dialog og debat medlemmer imellem, om de udfordringer vi har og om de muligheder, vi sammen vil skabe på tværs af faggrænser og gøre en forskel for de erhvervsdrivende.