Bliv medlem

i et godt netværk

Vil du gerne være medlem af erhvervsforeningen, så ret henvendelse til sekretariatet: info@struererhvervsforening.dk

Hvad koster det?
Der er to kontingentsatser:


Hvad dækker kontingentet?
Kontingent dækker én medarbejder i den betalende virksomhed (kontaktperson eller en af denne udpeget), som deltager gratis i alle foreningen arrangementer. Yderligere deltagere fra medlemsvirksomheder er velkomne, ved betalingsarrangementer betales deltagergebyr.

Såfremt flere medarbejdere fra samme virksomhed (CVR) ønsker at være fuldgyldigt medlem skal der tegnes et medlemskab til den enkelte medarbejder.

Et typisk medlemsmøde starter med noget godt at spise og drikke, efterfulgt af inspirerende indlæg om et vigtigt/aktuelt emne med oplæg til dialog i salen i mindre grupper og med opsamling. Der skal være rig mulighed for at netværke.

Kontingentsatser besluttes af generalforsamlingen.

Medlemmer har samme rettigheder og pligter jf. vedtægter uafhængig af kontingent.

Årets gang
Der planlægges en række arrangementer og tiltag i årets løb. Udover vores årshjul kan der også opstå spontane muligheder og emner, som vi tager fat i.

SE aarshjul copy Struer erhvervsforening