Erhvervsvenlig kommune

STRUER KOMMUNE tager et stort hop i erhvervsvenlighed

Flere erhvervsindsatser i Struer Kommune viser positiv effekt. Senest er kommunen gået 29 pladser frem i Dansk Byggeris analyse af erhvervsvenlighed, og flere andre nylige analyser viser en opadgående tendens. Struer Kommune er en iværksætterkommune. Et image, der ikke kun kommer af byens historie og nylige millioninvestering i Sound Hub Denmark, men også er blevet bekræftet af flere nylige undersøgelser.

Sidste år havde Struer Kommune landets femtehøjeste nettotilvækst af virksomheder, og samtidig viser Væksthus Midtjyllands årlige profilanalyse af det regionale iværksættermiljø, at Struer Kommune har et spirende vækstlag, der er blandt regionens bedste til at benytte sig af både lokal erhvervsservice og det regionale væksthus.

Senest har Dansk Byggeri udsendt deres årlige sammenligning af danske kommuners erhvervsvenlighed. Her hopper Struer Kommune hele 29 pladser frem til nummer 24 – det højeste spring blandt midt og vestjyske kommuner og det tredjehøjeste i landet. Ifølge analysen skyldes kraftspringet især forbedringer i Struer Kommunes udbudspolitik, fremme af erhvervspraktik i folkeskolen og dialogmøder med erhvervslivet.
Læs mere her…http://www.struer.dk/nyhedsdetaljer/10831/struerkommune-tager-et-stort-hop-i-erhvervsvenlighed

Andre nyheder

Sensommermødet om energi

Gæsterne ved Sensommermødet var Niels Erik Madsen fra Skovgaard Energy og Mathis Backen fra Ørsted. Skovgaard Energy lagde ud med lidt historie om deres udgangspunkt, der

Sommerinterview med formanden

Erhverv+ har lavet et sommerinterview med formand Jeanette Lund Houe om de ambitioner og visioner, der arbejdes med i Struer Erhvervsforening. Her opfordrer hun bl.a.

Har du input til os

Har du informationer, nyheder, eller omtale, der kan være af interesse for Erhvervsforeningens medlemmer, er du meget velkommen til at tage fat i os. Så vil vil sørge for historien bliver spredt her på siden.

Kontakt:  kom@struererhvervsforening.dk