Sensommermødet om energi

Gæsterne ved Sensommermødet var Niels Erik Madsen fra Skovgaard Energy og Mathis Backen fra Ørsted.

Skovgaard Energy lagde ud med lidt historie om deres udgangspunkt, der var vindmøller. Et tiltag, de på daværende tidspunkt var ret alene om. Er i dag mere end 25 mand og har kontor på Isværket i Lemvig. En lille startup med et fornuftig kapitalgrundlag og en meget dristig og iværksætteragtig tilgang – der handler om at turde kaste sig ud over kanten.

Skovgaard Energy har i dag etableret verdens første dynamiske ammoniakanlæg. De ønsker at vise, at man kan lagre energi fra vind og sol i ammoniak. De har indledt et samarbejde med Haldor Topsøe, der er verdens førende på grøn ammoniak. Kunderne er de kunder, der i dag henter såkaldt sort ammoniak – grøn er det nye marked. MEN “Vi venter med at sælge til vi ved, hvad vi kan, som Niels Erik udtrykte det – den grønne omstilling er ikke uproblematisk”.

Klimapark Nordvestjylland
Vi hørte lidt om projektet Klimapark Nordvestjylland, der er tænkt udviklet i et tæt samarbejde med Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Klimaparken skal understøtte et grønt forbrug og samtidigt et grønt område, hvor der er fokus på bæredygtig energiproduktion, øget biodiversitet og natur samt rekreative aktiviteter. Skovgaard Energy ønsker at tilbyde klimaparkens naboer energi fra sol og vind og vil derfor arbejde for at kunne sælge grøn strøm direkte til naboer på særlige vilkår inden for en afgrænset energizone omkring klimaparken. Klimaparken er direkte forbundet til det kommende Power-to-X-anlæg i Idomlund, hvor strømmen og brinten vil bidrage til at skabe yderligere lokale arbejdspladser og fremtidssikre den lokale industri i Nordvestjylland. Der arbejdes ligeledes på etablering af lokale partnerskaber

Herefter tog Mathis fra Ørsted over og fortalte lidt om udviklingen. Bag det Ørsted vi kender i dag, gemmer sig en historie om en udvikling og omstilling fra at være et energiselskab baseret på fossile brændstoffer til at være et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi. Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer
Med etablering af Power-to-X arbejder Ørsted på at skabe fuldt integrerede energisystemer – hvor vi skal udvikle muligheder for at få også skibsfart og flytransport over på mere bæredygtige energiformer. Knudepunktet her i området er Idomlund, fortæller Mathis. Med etableringen af de nye Power-to-X-anlæg betyder det, at udover arbejdspladser skal der også en række nye uddannelsesinitiativer til. Der skal læring til om ny teknologi for at flytte os fra sort industri til grøn.

Så der er et stort potentiale for at vi her i Nordvestjylland kan blive centrum for et nyt grønt energieventyr.  Det betyder nye arbejdspladser, uddannelser og nye muligheder for at blive underleverandør, da der lægges op til lokal fundering. Et initiativ, der har både lokale og globale perspektiver.

Andre nyheder

Vækstkonsulent ansat

37-årige Kristina Skøtt Pedersen bliver den nye vækstkonsulent, der skal være med til at styrke erhvervsindsatsen i Struer Kommune Foto: Anders Trærup Fotografi Kristina Skøtt

VÆKSTKONSULENT – Stillingsopslag

Vil du være med til at booste virksomhederne i Struer Kommune?  ANSØG HER Vi søger en vækstkonsulent, der brænder for at udvikle virksomheder, facilitere og

Nyhedsbrev #2, 2024

Læs indkaldelse og program for generalforsamling i april og hør mere om bl.a. den nye lokale ingeniørtrainee uddannelse på VIA, en ny jobportal for de

Har du input til os

Har du informationer, nyheder, eller omtale, der kan være af interesse for Erhvervsforeningens medlemmer, er du meget velkommen til at tage fat i os. Så vil vil sørge for historien bliver spredt her på siden.

Kontakt:  kom@struererhvervsforening.dk